• Senaties terminas pateikti reikalavimą dėl žalos vežant krovinius keliais

    Kiekvieną dieną keliais Europoje yra pervežama tūkstančiai krovinių, todėl krovinių žalos yra neišvengiama krovinių pervežimo dalis. Kadangi krovinių pervežimas yra dinamiška pramonės sritis, siekiant kuo greičiau išspręsti ginčus kilusius dėl krovinių žalų, reikalavimams dėl krovinio žalos įprastai taikomi sąlyginai trumpi senaties terminai. Europos jurisprudencijose senaties terminas yra skaičiuojamas skirtingai. Kai pervežimas yra vykdomas tarp dviejų valstybių...